• (0761) 35008
  • Pekanbaru, Riau

Dosen Teknik Informatika

Dosen Teknik Informatika

Mitra Unik, S.Kom., M.Kom

Ketua Program Studi
Dosen Teknik Informatika

Desti Mualfah, S.Kom., M.Kom

Dosen Prodi Teknik Informatika
Dosen Teknik Informatika

Reny Medikawati T, S.Kom., MT

Dosen Prodi Teknik Informatika
Dosen Teknik Informatika

Yoze Rizki, MT

Dosen Prodi Teknik Informatika
Dosen Teknik Informatika

Soni, M.Kom., CEH., CHFI

Dosen Prodi Teknik Informatika
Dosen Teknik Informatika

Yulia Fatma, S.Kom., M.Cs

Dosen Prodi Teknik Informatika
Dosen Teknik Informatika

Evans Fuad, S.Kom., M.Eng

Dosen Prodi Teknik Informatika
Dosen Teknik Informatika

Febby Apri Wenando, S.Pd., M.Eng

Dosen Prodi Teknik Informatika
Dosen Teknik Informatika

Sunanto, S.Kom., M.Kom

Dosen Prodi Teknik Informatika
Dosen Teknik Informatika

Januar Al Amien, S.Kom., M.Kom

Dosen Prodi Teknik Informatika
Dosen Teknik Informatika

Rahmad Firdaus, S.Kom., M.TI

Dosen Prodi Teknik Informatika
Dosen Teknik Informatika

Dr. Baidarus, MM., M.Ag

Dosen Prodi Teknik Informatika
Dosen Teknik Informatika

Diah Angraina Fitri, S.Si., M.Si

Dosen Prodi Teknik Informatika
Dosen Teknik Informatika

Regiolina Hayami, S.T., M.Kom

Dosen Prodi Teknik Informatika
Dosen Teknik Informatika

Harun Mukhtar, S.Kom., M.Kom

Dosen Prodi Teknik Informatika

Unit Kemahasiswaan

PENERIMAAN MAHASISWA BARU TEKNIK INFORMATIKA